Tư vấn xây dựng quy trình

0₫

Mô tả

Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng

Cơ cấu tổ chức

Thủ tục kiểm soát tài liệu

Thủ tục kiểm soát hồ sơ

Chức năng nhiệm vụ các bộ phận

Mô tả chức danh

Sổ tay chất lượng

Thủ tục xem xét của lãnh đạo

Thủ tục trao đổi thông tin nội bộ

Thủ tục đánh giá nội bộ

Thủ tục vệ sinh

Thủ tục bảo vệ an ninh trật tự

Thủ tục pha chế

Thủ tục kinh doanh giải quyết khiếu nại đánh giá thỏa mãn khách hàng

Thủ tục phân tích dữ liệu

Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa

Thủ tục bảo dưỡng máy móc thiết bị kiểm soát thiết bị đo lường

Thủ tục mua hàng đánh giá nhà cung ứng và thanh toán

Thủ tục kiểm soát sản phẩm dịch vụ không phù hợp

Thủ tục thực hiện dịch vụ

Thủ tục kiểm tra chất lượng công việc


Bình luận

Sản phẩm khác