Tư vấn đào tạo

0₫

Mô tả

Các chuyên đề đào tạo

  • Chăm sóc da
  • Massage chân
  • Massage body 

Các chuyên đề quản lý điều hành spa

  • Tổ Chức Quản Lý Kinh doanh Spa
  • Chiến lược kinh doanh, định vị khách hàng
  • CHIẾN LƯỢC MARKETING ONLINE
  • Quản trị nhân sự spa
  • Phong thủy trong kinh doanh spa

Bình luận

Sản phẩm khác