Hỗ trợ hoạt động khai trương

0₫

Mô tả

  • Xác định đối tượng tham dự
  • Xác định cách thức tổ chức lễ khai trương
  • Dự trù ngân sách cho lễ khai trương
  • Xây dựng timeline cho kế hoạch tổ chức lễ khai trương
  • Xây dựng chiến lược marketing hoàn hảo

Bình luận

Sản phẩm khác