SPA CONSULTING

Sơ lược về setupspa.online

Mô tả về setupspa.online

_ Phân tích thị trường

 • Nghiên cứu thị trường
 • Phân tích trang web
 • Phân tích cạnh tranh
 • Nhân khẩu học
 • Định nghĩa kinh doanh
 • Thị trường mục tiêu
 • Tính khả thi

 

 • Kế hoạch kinh doanh
 • Phân tích tài chính
 • Chi phí khởi nghiệp
 • Yêu cầu về vốn
 • Dự kiến ​​nhu cầu nhân sự và biên chế
 • Hồ sơ hoạt động
 • Chiến lược và dự báo tài chính
 • Phát triển ý tưởng

 


 • Triết lý & Bản sắc
 • Phân tích xu hướng
 • Định vị & Định hướng thương hiệu
 • Mục tiêu chiến lược
 • Chương trình & Ưu đãi tiềm năng
 • Phát triển cơ sở

 

 • Môi trường Spa
 • Hệ thống xanh
 • Thành phần thiết kế
 • Lập kế hoạch & lập trình
 • Sử dụng không gian
 • Khuyến nghị về nội thất, đồ đạc và thiết bị
 • Phối hợp thiết kế kiến ​​trúc & nội thất
 • Xem xét và đề xuất kế hoạch
 • Thông sô ky thuật
 • Phối hợp xây dựng và phát triển thiết kế
 • Phát triển chương trình

 

 • Hình ảnh thương hiệu
 • Danh tính & Chủ đề
 • Chữ ký
 • Sản phẩm chuyên nghiệp & bán lẻ
 • Menu Điều trị & Dịch vụ
 • Phát triển hoạt động

 

 • Con đường quan trọng
 • Tiêu chí và ngân sách hoạt động
 • Thiết bị và dụng cụ vận hành
 • Khuyến nghị
 • Cơ cấu tổ chức
 • Kế hoạch tiếp thị và truyền thông
 • Sách hướng dẫn vận hành
 • Phát triển sản phẩm chữ ký và nhãn hiệu riêng
 • Khuyến nghị về sản phẩm và cung ứng
 • Chiến lược bán lẻ và bán hàng
 • Đàm phán nhà cung cấp
 • Tuyển nhân viên
 • Chiến lược bồi thường & khuyến khích
 • Hướng dẫn đào tạo kỹ thuật
 • Chính sách & Thủ tục
 • Thực hành bền vững
 • Hệ thống và đào tạo

 

 • Khuyến nghị phần mềm máy tính
 • Hệ thống báo cáo
 • Hệ thống mua & tồn kho
 • Quy trình vận hành tiêu chuẩn
 • Phối hợp phòng khách sạn
 • Đào tạo quản lý
 • Huấn luyện nhân viên
 • Hỗ trợ khai trương
 • Dịch vụ quản lý

 

 • Hỗ trợ hoạt động trước và sau khi mở
 • Quản lý tạm thời tại chỗ
 • Tư vấn chung
 • Kiểm toán mở bài
 • Dịch vụ cửa hàng bí ẩn
image
image
Sơ lược về setupspa.online

Các hạng mục tư vấn

 • Thẩm định chi tiết
 • Hình thành concept
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Tư vấn thiết kế spa
 • Tư vấn cơ cấu tổ chức nhân sự
 • Tư vấn quy trình hoạt động
 • Tư vấn thiết lập menu spa
Sơ lược về setupspa.online

Xem video của setupspa.online

Mời bạn xem qua đoạn clip sau để hiểu biết thêm về quy mô và hoạt động của setupspa.online. Cũng như ông bà ta có câu "Tai nghe không bằng mắt thấy". Hy vọng sau khi xem xong clip bạn sẽ có niềm tin hơn về chúng tôi. Chân thành cảm ơn.