KINH DOANH SPA CẦN BAO NHIÊU VỐN

KINH DOANH SPA CẦN BAO NHIÊU VỐN  

Kinh doanh spa cần hai dòng tiền

 • Vốn lưu động chi cho hoạt động kinh doanh spa hàng ngày
 • Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh spa

Kinh doanh spa hiệu quả sau 3 năm hoàn vốn và có lãi 100% với tỉ lệ 100:60:40

 • 100 = doanh thu
 • 60 = chi phí
 • 40 = lợi nhuận

Các hạng mục chi phí hoạt động kinh doanh spa hàng ngày dao động từ 40 – 200 triệu

 • Chi phí bán hàng
 • Giá vốn hàng bán
 • Chi phí quản lý
 • Thuế
 • Chi phí tư vấn thành lập/mở spa/kinh doanh spa
 • Tư vấn thiết kế
 • Tư vấn xây dựng
 • Tư vấn trang thiết bị/máy móc
 • Tư vấn dịch vụ

Kinh doanh spa dao động từ 50 – 100 triệu từng phần hoặc trọn gói

- Chi phí thiết kế kinh doanh spa

150.000 – 200.000đ/m2

Thiết kế + thi công = 50% giá

Yêu cầu: thiết kế đúng concept

 • Chi phí đầu tư nôi thất kinh doanh spa

Tùy theo diện tích lớn hay nhỏ

Spa < 100m2 quy mô 3 – 4 giường/phòng = 100.000 – 150.000 triệu bao gồm những dịch vụ trị liệu cơ bản

 • Chi phí trang thiết bị, máy móc tùy theo concept và quy mô kinh doanh spa

Spa nhỏ = 150 triệu

Spa lớn = 400 triệu

Spa chuyên sâu = 900 triệu